Algemene Voorwaarden

Academie voor Abstracte Fotografie
KvK 6614 8804
Van Egmondstraat 5a
1901 BA Castricum
academie@irisdepasse.nl
06-55843366

1. Voorwaarden

Door toegang tot deze Academie voor Abstracte Fotografie ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. En verder zijn natuurlijk alle Nederlandse wetten rondom copyrights en aankopen via internet van toepassing. Als je niet kunt vinden in de hier genoemde voorwaarden, maak dan verder geen gebruik van mijn site of mijn cursus. De materialen in deze Academie voor Abstracte Fotografie zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerkrecht.

2. Gebruik van Licentie

 1. Met de aankoop van een cursus, krijg je toestemming om de cursus te doorlopen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is verboden om:
   1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
   2. de materialen gebruiken voor commercieel gebruik of voor een openbare weergave (ongeacht of dat laatste commercieel is of niet);
   3. auteursrechten verwijderen of andere eigendomskenmerken van de materialen verdoezelen; of
   4. de materialen aan anderen door te geven of op een andere manier te verspreiden.
 2. De toegang tot de cursus wordt automatisch beëindigd als je je niet aan bovenstaande regels houdt. Na het beëindigen van de termijn waarin u toegang heeft tot de cursus ga ik ervan uit dat je gedownloade materialen niet meer gebruikt en er voor zorgt dat ze niet in bezit kunnen komen van anderen.

3. Disclaimer

De materialen op de website van de Academie voor Abstracte Fotografie worden geleverd 'zoals het is'. Ik heb getracht op alle mogelijke manieren om duidelijk te zijn over wat je mag verwachten van inhoud van de cursus en van het gebruik daarvan. Ook ben ik naar eer en geweten zorgvuldig omgesprongen met het intellectuele eigendom van anderen. Als je het idee heb dat ik jouw rechten heb geschonden, dan hoor ik het graag, zodat ik het recht kan zetten. Verder kan ik geen resultaten garanderen. Mijn adviezen zijn zorgvuldig samengesteld, maar geven geen garanties op resultaten.

4. Beperkingen

In geen geval is de Academie voor Abstracte Fotografie aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om te gebruiken de materialen op de website van de Academie voor Abstracte Fotografie te gebruiken. Met inbegrip van schade door verlies van gegevens of winst of door bedrijfsonderbrekingen.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van de Academie voor Abstracte Fotografie voorkomen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De Academie voor Abstracte Fotografie garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, compleet of actueel is. De Academie voor Abstracte Fotografie kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen op de materialen op haar website. De Academie voor Abstracte Fotografie verplicht zich echter niet om materialen te actualiseren.

6. Links

De Academie voor Abstracte Fotografie heeft niet alle sites die zijn gekoppeld aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de Academie voor Abstracte Fotografie van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

De Academie voor Abstracte Fotografie kan deze Gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Regelgeving

Eventuele vorderingen met betrekking tot de website van de Academie voor Abstracte Fotografie zijn onderworpen aan de Nederlandse wet.

Hier vind je een downloadbare PDF met deze voorwaarden